Druhy vykupovaných odpadů

KÓD DRUH
120101 Piliny a třísky železných kovů
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150104 Kovové obaly
160117 Železné kovy
160118 Neželezné kovy
160214 Vyřazená zařízení
170401 Měď, bronz, mosaz
170402 Hliník
170403 Olovo
170404 Zinek
170405 Železo a ocel
170406 Cín
170407 Směsné kovy
170411 Kabely neuvedené pod 170410
191202 Železné kovy
191203 Neželezné kovy
200101 Papír a lepenka
200136 Vyřazená elektrická a elekt. zařízení
200139 Plasty
200140 Kovy

Vykupujeme a prodáváme

  • všechny druhy ocelových odpadů
  • odpady barevných kovů
  • papír

Aktuální Ceník